Fasadera Branding Webbutveckling Content

Kundcase

Fasadera

Projekt

Content

Webbutveckling

Branding

01.

Introduktion

Utveckling av ny hemsida, nytt brand samt fotografering och film på utvalda projekt.

Fasadera Content produktion
Fasadera Content produktion
Fasadera Content produktion
Fasadera Content produktion
Fasadera Content produktion
Fasadera Content produktion

02.

Challenge

Utmaningen

Uppdraget bottnade i en total frihet kring färgval, tonalitet och grafiska uttryck. Fasadera positionerar sig som den moderna fasadentreprenören med allra största fokus på att bygga kundrelationer på tryggheten om att de alltid levererar med allra största pricksäkerhet vad gäller både tid och resultat.

Därför har vi valt att lägga mycket kraft och tid på presentationen av deras projekt och hantverk genom väl genomtänkt film- och fotoproduktion.

03.

Branding

Fasadera har fördubblat sin storlek sedan vi startade vårt samarbete. Det krävde en ny grafisk profil som går i linje med deras vision som den moderna fasadentreprenören.

digitalbyrå content stockholm Fasadera

04.

Webb

En ny hemsida som speglar Fasaderas storlek och position på marknaden genom att fokusera på att lyfta fram tidigare projekt med nya varumärket i grunden.

digital marknadsföring fasadera byggföretag