Integritetspolicy

Introduktion

Följande integritetspolicy ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy som finns nedan. Taylerd AB (559173-0337) vidare nämnda ( Taylerd ) kan komma att lagra informationen om våra kunder för att förbättra våra tjänster över tid. Uppgifterna som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande. Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter du anger på ett kontaktformulär. Övriga uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa data är i första hand tekniska data såsom webbläsaren och operativsystemet du använder eller när du gick in på sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats. En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Annan data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen. Du har alltid rätt att utan kostnad begära information om dina lagrade uppgifter, dess ursprung, dess mottagare och syftet med insamlingen. Du har också rätt att begära att den korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst med den adress som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om integritets- och dataskyddsfrågan. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Förändringar

Taylerd håller ständigt denna webbplats under granskning och förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 2023-01-10.

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Taylerd i Sverige. Det finns ett inloggningskrav med lösenord för åtkomst och bearbetning av informationen i alla system. Dessutom har Taylerd interna rutiner för att garantera din säkerhet.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av cookies och analyser. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, det vill säga vi kommer inte att kunna identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

SSL / TLS Encryption

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom de förfrågningar du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när den ändras från "http://" till "https://" och låsikonen visas i webbläsarens adressfält. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Rätt till data-överföring

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett standardformat, maskinläsbart. Om du kräver direkt överföring av data till en annan ansvarig part kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, rättning och radering

Som tillåts enligt lag har du rätt att när som helst få information kostnadsfritt om någon av dina personuppgifter som lagras samt dess ursprung, mottagare och ändamålet för vilket de har behandlats. Du har även rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen som anges i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

Datainspektionens uppgift är att kontrollera att personuppgiftsföreskrifterna följs. Om kunden upplever något som kunden anser vara ett regelbrott, vänligen lämna en skriftlig begäran till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur Taylerd använder cookies på vår webbplats eller vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: info@taylerd com. Namnge e-postmeddelandet med: GDPR DPO (Data Protection Officer). Du är i övrigt välkommen att ringa oss på +46 8-551 085 58. Vi är bundna av sekretess och är skyldiga att förhindra att andra får tillgång till eller kännedom om kundens personuppgifter om inte samtycke har inhämtats. Sekretess gäller även efter avslutat arbete.