Fasadkultur digital marknadsföring

Kundcase

Fasadkultur

Projekt

Digital marknadsföring

Content

01.

Introduktion

Öka kunskapsnivån hos presumtiva kunder och intressenter genom digital marknadsföring och strategiska medieköp.

digital marknadsföring linkedin arkitekt

02.

Challenge

Utmaningen

Med passion för yrket, noggrant utvalda leverantörer bygger, renoverar och utvecklar Fasadkultur privata hem, kommersiella fastigheter och offentliga byggnader utöver det vanliga. Fasadkultur vet att den kvalitativa skiljaktigheten ligger i materialvalet, detaljerna och finishen.

De bygger inte allt, utan projekten är noggrant utvalda för dess tekniska utmaning samt unikhet - och det ligger en utmaning i just det.

Genom smart och slagkraftig kommunikation är vårt uppdrag att väcka intresse hos presumtiva beställare och sätta Fasadkulturs varumärke i intressenternas spektra.

Digital marknadsföring arkitekt bygg
Digital marknadsföring arkitekt bygg
Digital marknadsföring arkitekt bygg
Digital marknadsföring arkitekt bygg
Digital marknadsföring arkitekt bygg

03.

Content

Öka varumärkeskännedomen hos arkitekter och branschberörda intressenter runt om i Sverige.

Digital marknadsföring arkitekt bygg